נגן מוסיקה רומנית.

    נגן מוסיקה רומנית.

     

    שישים ושמונה.

    רדיו זמן השלום- עמוד עריכת תוכניות חודש שישי בשנת שבעים ושתים- ROMANIA.