נגן סוף השבוע- השמונה ועשרים לחודש בחודש האביב בשנת השבעים ואחת לקוממיות העם היהודי בארצו.

     

     

    .