רדיו זמן השלום- חודש שנים עשר- שנת שבעים ושתים לקוממיות.

  .

  רדיו זמן השלום- חודש שנים עשר- שנת שבעים ושתים לקוממיות:

  .

  .

  .

  .