רדיו זמן השלום- חודש שנים עשר- שנת שבעים ושתים לקוממיות.

.

.

.