רדיו זמן השלום לשנת שישים ושמונה לקוממיות העם היהודי בארצו.

    רדיו זמן השלום לשנת שישים ושמונה לקוממיות העם היהודי בארצו.

    .

    .

    עמודי נושא ראשים בהן ניתן לראות את שמות השרים והנוגנים ודבר התוכניות: 

    מנין השנים לפי שנת הקוממיות של העם היהודי בארץ ישראל.