רדיו זמן השלום מראשית ועד סוף שנת שישים ושבע לקוממיות העם היהודי בארצו.

    .רדיו זמן השלום מראשית ועד סוף שנת שישים ושבע לקוממיות העם היהודי בארצו.

    ..

    עמודי נושא ראשים בהן ניתן לראות את שמות השרים והנוגנים ודבר התוכניות: 

    מנין השנים לפי שנת הקוממיות של העם היהודי בארץ ישראל.

    .