רדיו זמן השלום- חודש עשתי עשר בשנת שבעים ושתים לקוממיות.

.