רדיו זמן השלום- תוכניות חודש שישי- שנת שבעים ושלוש לקוממיות שהפכה לעצמאות.

רדיו זמן השלום- תוכניות חודש שישי- שנת שבעים ושלוש לקוממיות שהפכה לעצמאות.

.

 

 

.