רדיו זמן השלום-נגן- clasical music-CLASIT and CLASA..

  רדיו זמן השלום-נגן- clasical music-CLASIT and CLASA..

  אותו הדבר עם שוק הדלתות בארץ. דונרשטיין, שקד וסולהוב, “מנצחים” על היצירות של בכרי. הנוגנים והשרים הם אותם נוגנים ושרים.

  בשורה התחתונה תלמידי הפקולט”ה האשכנזית ללימודים גבוהים במוסדות אשכנז בישראל לא יוצרים מוסיקה קלאסית.

  עולם ההשכלה המוסיקלית הגבוהה שלכם הוא לא עולם יצירה.

  .

  מוסיקה קלאסית עם הקראת שירים מתהלים. אפשר גן עדן. . polska clasic לעג בחירות. שמואל- פרק ראשון. שמואל פרק שני. iranian sound of peace. grand orcestra- pt1. grand orcestera-pt2. clasic and clasa. clasic and opera.

  עמודי נושא ראשים עם שמות השרים והנוגנים ודבר התוכניות: 

  .