רדיו זמן השלום- SOUTHSEVENTIES- פרק שני.

  .

  רדיו זמן השלום – SOUTHSEVENTIES– פרק שני. CHILE ו- JOAN BAEZ.

  בסופו של יום ברור לכולנו שנינט טייב אמרה כלום כשעשתה קרחת..

  בשורה התחתונה נינט טייב דפקה מליון ג’ובות תמורת הקרחת..

  השאלה הנשאלת מה רצה שאול אלוביץ’ לאמר כששילם לנינט מליון שקל תמורת קדם מכירות בו נראית נינט כשהיא עושה קרחת תמורת מליון ג’ובות..

  האם זאת הייתה הדרך להגיע לעוד לקוחות בגיל מרד הנעורים..

  האם זאת הדרך שמבקש אלוביץ’ להטות את מרד הנעורים לכיוון מבחן אומץ במעשה קיצון של אשה שעושה קרחת וזאת במקום שיכעסו על אלוביץ’ הטייקון על כל מה שברור לכל שמשתמע מכך..

  בסופו של יום הלוויין של אלוביץ’ שפרץ גבולות, נפל… נפל..

  ולפני שתגיד שיש מצווה לא לשמוח בנפול אויבך אומר שאני טוענת שחזינו בנס להתנוסס בו.. שני לוויינים שהושבתו.. זה נס..

  בפרק הקראת שיר של רחל המשוררת ו- LEONARD כהן בתרגומו של קובי מידן.

  .