hikayatELjdad

נגן תוכניות שמאופיינות במוסיקה חדשה בעת עריכת התוכנית.

hikayatELjdad.

.

 

.

לחיצה על UPNEXT מציגה את כל תוכניות הנגן.

.

נגן שירי השבוע:

.

 

רדיו זמן השלום לשנת שבעים ואחת- עמודי התוכניות-  נוגנים, שרים ושירים.