תוכניות רדיו זמן השלום החל משנת שבעים ואחת- עמודי תוכניות.

  רדיו זמן השלום לשנת שבעים ואחת- עמודי התוכניות-  נוגנים, שרים ושירים:

   

  OPENING MOOVE לג’אז בים התיכון השלישי-

  פרק ראשון. פרק שני. פרק שלישי. פרק רביעי. פרק חמישי. פרק שישי. פרק שביעי. פרק שמיני. פרק תשיעי.

  ג’אז בים התיכון השלישי.

  הדרך חזרה מג’אז בים התיכון השלישי – FAIRUZ.

  הדרך חזרה מג’אז בים התיכון- HIKAYAT EL JDAD.

  רדיו זמן השלום- מוסיקה גרמנית ואוסטרית- פרק ראשון- ELECTRO.

  רדיו זמן השלום- מוסיקה גרמנית ואוסטרית- פרק שני- CLASIC AND CLASA..

  רדיו זמן השלום- מוסיקה גרמנית ואוסטרית-  CLASIC AND OPERA.

  רדיו זמן השלום- מוסיקה גרמנית ואוסטרית- CLASIC and OPERA – פרק ראשון.

  רדיו זמן השלום-not just GERMEN and OSTRIECH- WALTZ- -היחידה השלמה.

  .MIDDLE EAST WOMEN- MICHAL’S ANGHAMI MISTERY TOUR.

  רדיו זמן השלום- OPENING NINE.

  רדיו זמן השלום- TOUR DE FRANCE..

  רדיו זמן השלום- AL HA KEIF KEFAK..

  רדיו זמן השלום- חודש תשיעי-על הדרך- PARIS- BEIRUT- PARIS.

  רדיו זמן השלום- חודש תשיעי-על הדרך- BON VOYAGE.

  רדיו זמן השלום – michal’s anghami mistery tour- middle east WOMEN.

  רדיו זמן השלום – michal’s anghami mistery tour- middle east man’s- בעריכה.

  RUSKI SECOND MOOVEMENT.

  UKRAINA- מבוא לתוכנית.

  רדיו זמן השלום-medieval and celtic-פרק ראשון.

  רדיו זמן השלום- עמוד עריכת תוכניות חודש חמישי- שנת שבעים ושתים לקוממיות.

  רדיו זמן השלום- עמוד עריכת תוכניות חודש שישי בשנת שבעים ושתים- ROMANIA.

  רדיו זמן השלום- עמוד עריכת תוכניות חודש שביעי בשנת שבעים ושתים לקוממיות.

  רדיו זמן השלום- seventy-tWO8- עמוד עריכת תוכניות חודש שמיני בשנת שבעים ושתיים.

  seventieTWO8- SPACIAL THEODARAKIS.

  SEVENTYtwo8- MINIMALIZM

  תוכניות חודש תשיעי בשנת שבעים ושתים לקוממיות:

  רדיו זמן השלום- חודש עשירי- שנת שבעים ושתים- עמוד עריכת התוכנית.

  לימודי תורה- חודש עשתי עשר- שנת שבעים ושתים לקוממיות.

  רדיו זמן השלום- חודש שנים עשר- שנת שבעים ושתים לקוממיות.

  .

  רדיו זמן השלום לשנת שבעים ואחת- HIKAYAT EL JDAD- עמודי התוכניות-  נוגנים, שרים ושירים:

  HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT1

  HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT2

  שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT3:

   שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT4

   שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT5

   שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT6

   שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT7

  HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT–8– 1AND 2.

  HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT–9.

  HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT–10.

  HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT–11.

  רדיו זמן השלום- שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT12.

  רדיו זמן השלום- HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT-13.

  רדיו זמן השלום- שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD pt 14.

  שיר השבוע- 17-HIKAYAT EL JDAD- PT-15-16:

  רדיו זמן השלום- שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT-18 – UNITE AND EXPAND- היחידה השלמה.

  רדיו זמן השלום- שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT19.

  רדיו זמן השלום- שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT-20.

  רדיו זמן השלום- שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT-21.

  RUSKI- FIRST MOOVEMENT.

  UKRAINA- מבוא לתוכנית.

  רדיו זמן השלום- HIKAYAT EL JDAD- MOONLIGHT MELODY.

  רדיו זמן השלום- HIKAYAT EL JDAD- LONLINESS.

  רדיו זמן השלום- HIKAYAT EL JDAD- ENTA OMRI.

  HIKAYAT EL JDAD- MOONLIGHT MELODY- peacetimeradio- anghami version.

  רדיו זמן השלום- TURKIA- YANDEX-PT1.

  רדיו זמן השלום-hikayat el jdad- the wall.

  רדיו זמן השלום- END OF THE YEAR- PT-1.

  רדיו זמן השלום- END OF THE YEAR- PT-2.

  רדיו זמן השלום- END OF THE YEAR- PT-3.

  רדיו זמן השלום-HIKAYAT el JDAD – אביב בשנת שבעים ושתים.

  נגן חודש האביב בשנת שבעים ושתים.

  תוכניות חודש שני בשנת שבעים ושתים לקוממיות העם היהודי בארצו: 

  רדיו זמן השלום- עמוד עריכת תוכניות חודש שלישי.

  HIKAYAT EL JDAD- seventyTOW8

  .

  השנה רוב השירים דרך- ANGHAMI.

  .