תוכניות רדיו זמן השלום החל משנת שבעים ואחת- עמודי תוכניות.

רדיו זמן השלום לשנת שבעים ואחת- עמודי התוכניות-  נוגנים, שרים ושירים:

 

OPENING MOOVE לג’אז בים התיכון השלישי-

פרק ראשון. פרק שני. פרק שלישי. פרק רביעי. פרק חמישי. פרק שישי. פרק שביעי. פרק שמיני. פרק תשיעי.

ג’אז בים התיכון השלישי.

הדרך חזרה מג’אז בים התיכון השלישי – FAIRUZ.

הדרך חזרה מג’אז בים התיכון- HIKAYAT EL JDAD.

רדיו זמן השלום- מוסיקה גרמנית ואוסטרית- פרק ראשון- ELECTRO.

רדיו זמן השלום- מוסיקה גרמנית ואוסטרית- פרק שני- CLASIC AND CLASA..

רדיו זמן השלום- מוסיקה גרמנית ואוסטרית-  CLASIC AND OPERA.

רדיו זמן השלום- מוסיקה גרמנית ואוסטרית- CLASIC and OPERA – פרק ראשון.

רדיו זמן השלום-not just GERMEN and OSTRIECH- WALTZ- -היחידה השלמה.

.MIDDLE EAST WOMEN- MICHAL’S ANGHAMI MISTERY TOUR.

רדיו זמן השלום- OPENING NINE.

רדיו זמן השלום- TOUR DE FRANCE..

רדיו זמן השלום- AL HA KEIF KEFAK..

רדיו זמן השלום- חודש תשיעי-על הדרך- PARIS- BEIRUT- PARIS.

רדיו זמן השלום- חודש תשיעי-על הדרך- BON VOYAGE.

רדיו זמן השלום – michal’s anghami mistery tour- middle east WOMEN.

רדיו זמן השלום – michal’s anghami mistery tour- middle east man’s- בעריכה.

RUSKI SECOND MOOVEMENT.

UKRAINA- מבוא לתוכנית.

רדיו זמן השלום-medieval and celtic-פרק ראשון.

רדיו זמן השלום- עמוד עריכת תוכניות חודש חמישי- שנת שבעים ושתים לקוממיות.

רדיו זמן השלום- עמוד עריכת תוכניות חודש שישי בשנת שבעים ושתים- ROMANIA.

רדיו זמן השלום- עמוד עריכת תוכניות חודש שביעי בשנת שבעים ושתים לקוממיות.

רדיו זמן השלום- seventy-tWO8- עמוד עריכת תוכניות חודש שמיני בשנת שבעים ושתיים.

seventieTWO8- SPACIAL THEODARAKIS.

SEVENTYtwo8- MINIMALIZM

תוכניות חודש תשיעי בשנת שבעים ושתים לקוממיות:

רדיו זמן השלום- חודש עשירי- שנת שבעים ושתים- עמוד עריכת התוכנית.

לימודי תורה- חודש עשתי עשר- שנת שבעים ושתים לקוממיות.

רדיו זמן השלום- חודש שנים עשר- שנת שבעים ושתים לקוממיות.

.

רדיו זמן השלום לשנת שבעים ואחת- HIKAYAT EL JDAD- עמודי התוכניות-  נוגנים, שרים ושירים:

HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT1

HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT2

שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT3:

 שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT4

 שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT5

 שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT6

 שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT7

HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT–8– 1AND 2.

HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT–9.

HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT–10.

HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT–11.

רדיו זמן השלום- שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT12.

רדיו זמן השלום- HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT-13.

רדיו זמן השלום- שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD pt 14.

שיר השבוע- 17-HIKAYAT EL JDAD- PT-15-16:

רדיו זמן השלום- שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT-18 – UNITE AND EXPAND- היחידה השלמה.

רדיו זמן השלום- שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT19.

רדיו זמן השלום- שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT-20.

רדיו זמן השלום- שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT-21.

RUSKI- FIRST MOOVEMENT.

UKRAINA- מבוא לתוכנית.

רדיו זמן השלום- HIKAYAT EL JDAD- MOONLIGHT MELODY.

רדיו זמן השלום- HIKAYAT EL JDAD- LONLINESS.

רדיו זמן השלום- HIKAYAT EL JDAD- ENTA OMRI.

HIKAYAT EL JDAD- MOONLIGHT MELODY- peacetimeradio- anghami version.

רדיו זמן השלום- TURKIA- YANDEX-PT1.

רדיו זמן השלום-hikayat el jdad- the wall.

רדיו זמן השלום- END OF THE YEAR- PT-1.

רדיו זמן השלום- END OF THE YEAR- PT-2.

רדיו זמן השלום- END OF THE YEAR- PT-3.

רדיו זמן השלום-HIKAYAT el JDAD – אביב בשנת שבעים ושתים.

נגן חודש האביב בשנת שבעים ושתים.

תוכניות חודש שני בשנת שבעים ושתים לקוממיות העם היהודי בארצו: 

רדיו זמן השלום- עמוד עריכת תוכניות חודש שלישי.

HIKAYAT EL JDAD- seventyTOW8

.

השנה רוב השירים דרך- ANGHAMI.

.